Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. lean gry Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.