Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie zbędnych. Najważniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów.
Poprawa pracy zespołowej i komunikacji
Także stosunki pracownicze w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.